Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

De begrotingswijzer 2012

 
 
 

Welkom op de begrotingssite van Heerenveen

Wat vindt u belangrijk? Denk mee over het huishoudboekje van de gemeente!

Heerenveen moet in 2013 € 3 miljoen extra bezuinigen. De gemeente besloot de inwoners te vragen hun ideeën over deze bezuinigingen kenbaar te maken. De Begrotingswijzer Heerenveen stond van 5 mei tot en met 7 juni 2012 online.

Op deze website kunt u onder het tabblad Zelf begroten de verschillende bezuinigingsopties bekijken en onder de knop Resultaten de inbreng van de vijf honderd deelnemers met elkaar vergelijken. Onder het tabblad Maak uw eigen plan zijn alle ideeën van de deelnemers te raadplegen. 

Alle deelnemers heel veel dank voor hun inbreng. 

Namens het gemeentebestuur van Heerenveen,

Coby van der Laan
Wethouder financiën

Uitgaven

 
€ 6.572.579 Politiek en dienstverlening
 
€ 2.700.218 Openbare orde en veiligheid
 
€ 8.226.016 Verkeer, vervoer en waterstaat
 
€ 669.426 Economische zaken
 
€ 11.099.349 Onderwijs en sport
 
€ 9.609.347 Cultuur en recreatie
 
€ 41.657.063 Zorg en welzijn
 
€ 11.895.812 Volksgezondheid en milieu
 
€ 7.613.319 Financiën
 
€ 20.937.059 Ruimtelijke ordening en huisvesting

Inkomsten

Algemene uitkering Rijk € 44.737.584
 
Onroerendezaakbelastingen € 9.725.000
 
Overige inkomsten € 58.653.812
 
Riool- en afvalstoffenheffing € 7.863.792
 

Algemene uitkering Rijk

Het Rijk geeft ieder jaar een deel van het belastinggeld aan de gemeenten. Gemeenten mogen zelf bepalen aan welke taken zij dit geld besteden. Maar gemeenten ontvangen ook geld van het Rijk voor verplichte uitgaven, bijvoorbeeld voor uitkeringen.

Onroerendezaakbelastingen

Iedere inwoner van de gemeente die een woning, bedrijf of grond bezit, moet hierover jaarlijks belasting betalen aan de gemeente, de OZB.

Overige inkomsten

De gemeente krijgt geld binnen uit bijvoorbeeld betaald parkeren, leges en de hondenbelasting. En de gemeente ontvangt geld uit de verkoop van grond, beleggingen en de verhuur van panden.

Riool- en afvalstoffenheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van riolering. Daarvoor vragen we een bijdrage: de rioolheffing. Van de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen, verwerken en recyclen van afval. 

Powered by ProDemos